Kontext světového trhu

tržní podmínky nákupu a prodeje na mezinárodních trzích, stav světového obchodu v určitém bodě, podmíněný určitým poměrem nabídky a poptávky.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.