Hromadné peněžní agregáty

hotovosti v oběhu a ve formě hotovostních zůstatků v bankách, peněžních prostředků na bankovních účtech, jiných nepodmíněných měnových závazků státu. Centrální banka počítá k určitému datu na základě konsolidované bilance bankovního systému. Složení M.D. zahrnuje následující měnové agregáty: hotovost v oběhu, finanční prostředky na vypořádání, aktuální a zvláštní účty právnických a fyzických osob a místní rozpočty; vklady právnických a fyzických osob v komerčních bankách; vklady obyvatelstva na požádání v spořitelnách; certifikáty a dluhopisy státních půjček.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.