Národní bohatství

Nejdůležitější charakteristikou ekonomického potenciálu státu - soubor hmotných statků vytvořených generací práce, které má společnost. V B.N. zahrnuje hmotné statky, které jsou vloženy do práce obyvatel země, včetně průmyslových a neproduktivních aktiv, nahromaděného majetku obyvatelstva, jakož i přírodních zdrojů státu. Objem B.N. lze také stanovit z hlediska hodnoty.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.