Violent

- společnost, která vytváří federální značek, při vytváření spotřebitelské preference a norem spotřeby, a v důsledku toho má kontrolní systém, který zajistí řešení těchto problémů. Violent je společnost, která zaujímá 15% nebo více federálního trhu a je j