TRUST MANAGEMENT TRUST

(trust) dohoda o převodu vlastnictví k určité osobě nebo osobám (správci (správců), který je řízen to ve prospěch jiné osoby nebo osob (dále jen příjemci). správce je právním vlastníkem nemovitosti, nýbrž příjemce má spravedlivý podíl z výnosů z této nemovitosti nnosti. Asset management může být založen na dobrovolné dohodě stran nebo stanoveny zákonem (například v případě, že správce disponuje svěřeného majetku, příjemce se stává implicitní správce ve vztahu k příjemci). Správa aktiv je běžné v rodinách, a je také použit v některých komerčních situacích, jako je , penzijní fondy (nadace).

Podnikání. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.