TRUST FUND

(svěřenecký fond) Fond se skládá z aktiv držených v důvěře, včetně peněz a majetku, které jsou ve prospěch příjemců spravovat důvěryhodné (správců).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.