Trinity House

(Trinity House) Britská společnost, která získala svůj první královskou listinu v roce 1514, tato společnost je zodpovědná za výstavbu a údržbu majáků, že přispívá k rozvoji plavby přes údržbu místních přístavech odstraňování následků nehod, které jsou bojovat s hrozbou pro navigaci; až do roku 1988 se rovněž zabýval pilotací, která byla podle zákona o správě soudů z roku 1987 převedena na příslušnost místních přístavních orgánů. Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.