Doprava DOKLADY

(přepravní doklady) Dokumentace, kterou vývozce zboží předá banku své země za účelem obdržení platby za zboží. Banka zašle dokumentaci své pobočce nebo zástupcům dovážející země; Ten ji předá dovážející společnosti pouze za úhradu za zboží. Po obdržení těchto dokladů dovozcem získá právo požadovat zboží v přístavu určení. Dokumentace obvykle obsahuje obchodní fakturu, nákladní list, pojištění nebo osvědčení, váhy, osvědčení o jakosti a v případě potřeby osvědčení o původu, konzulární fakturu a vývozní licenci.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.