TRANSIT TRADE

(obchod Entrepot) Jeden typ obchodu, kde zboží před odesláním do jiné země doručen přístavu , letiště atd. na území jiné země. Tyto porty slouží k tranzitní obchod vzhledem k tomu, že zabírají pohodlné místo na lodních linek a skladu a celních úlev pro zpětný vývoz nebo jsou tyto obchodní centra, kde si můžete vychutnat odběru zboží, kontrolovat jejich kvalitu, aukční nabídky, drcení strany atd. Tradičně značná část tranzitního obchodu procházela Londýnem, ale protože londýnské přístavy začaly klesat, ostatní evropské přístavy, jako je Rho AT. Centrami tranzitního obchodu jsou také Singapur a Hongkong.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.