Uspořádání Daně

plný nebo částečný převod svého daňového poplatníka na jinou osobu či subjekt, s nimiž přichází v různých hospodářských vztahů a který se stane nositelem daně. Přímý převod daně se provádí zahrnutím daně do ceny.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.