ŘíZení cesta

v problematice dynamického programování - soubor hodnot vektorovým řízením parametrů vzorku v každé fázi (krok fáze) optimalizace

Business slovníku (anglicky kontrola trajektorii.). Akademik. ru. 2001.