Obchodních bariér

(ochranná bariéra) Jakýkoli zásah vlády, která omezuje svobodu obchodu mezi organizacemi v zemi a s dalšími zeměmi. Tarify, kvóty, embarga, sankce a omezující právní předpisy jsou překážkami volného obchodu.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.