TRADING BANK

(obchodní banka) Banka, která se specializovala na financování zahraničního obchodu; často se objevuje na základě vlastních obchodních aktivit. V důsledku toho takové banky přijaly směnky a fungovaly jako přijímací domy. Později začali diverzifikovat své aktivity v oblasti splátkového prodeje (koupě na splátky), které poskytují dlouhodobé úvěry (zejména podniků), poradci společností v oblasti umisťování akcií a transakcí za akvizic jiných společností (nabídkách převzetí), upsáním nových akcií a správu investičních portfolií a investiční fondy vzájemné důvěry. Mnohé z nich byly vytvořeny po dlouhou dobu, některé nabízejí velmi omezený soubor bankovních služeb. Znalost takových bank mezinárodních transakcí a obchodu je činí specialisty v oblasti operací s nadnárodními společnostmi.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.