Obchodní NÁKLADY

(prodejní náklady) Náklady způsobené prodejem zboží nebo služeb. Mezi ně patří reklama, výstava produktů, poprodejní servis, kampaně na podporu prodeje, jakož i platy a provize prodejních pracovníků.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.