TÉMA

(Téma) zkratka pro přenos informací o cenách systém teletextu na vašem počítači. Tento počítačový komunikační systém poskytuje makléřům a tvůrcům trhu na londýnské burze informace o pohybu cen akcií a uzavírání transakcí. Informace jsou zadávány prostřednictvím elektronického systému cenových nabídek (SEAQ).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.