Tonáž Capacity

(tonáž) Měřítkem kapacity plavidla nebo schopnost nést náklad, stanovené v různých ukazatelích. Hrubá registrovaná tonáž (GRT) je objem plavidla pod horní palubou, měřeno v tunách, které se rovná 100 kubickým stopám. Čistá registrovaná tonáž (NRT) se rovná hrubé kapacitě registru minus množství obsazené motory, skladování paliva, vlastnictví lodi a zařízení pro posádku a cestující. Částka přístavních poplatků se obvykle vypočítává na základě čisté kapacity registru a poplatky za suché doky jsou založeny na hrubé kapacitě registru. Celková nosná hmotnost je měřena v "dlouhých" nebo metrických tunách nákladu, lodních zásob a paliva, které mohou loď přenášet. Světlá hmotnost je hmotnost samotné lodi v "dlouhých" nebo metrických tunách bez zohlednění hmotnosti nákladu, paliv a lodí. Množství posunu je hmotnost vody v tunách vysídlených lodí, a to na základě skutečnosti, že jedna tunu vytížení je 35 kubických stop vody.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.