TON

(tun) Dosud známá "dlouhá" tuna, skládající se z 2 240 liber, byla nahrazena téměř všeobecně metrickou tunou (metrickou tunou nebo tunou), která se rovná 1000 kg. Ve Spojených státech je stále přijata "krátká" tuna, která se rovná 2 000 liber (sestává z 20 "krátkých" stonů po 100 liber). Pro měření hmotnosti lehkého nákladu je použita tunová loď, která se rovná 100 kubickým stopám objemu obsazeného nákladu; u těžkých břemen se tuna lodi rovná "dlouhé" nebo metrické tónu. Viz také: tonáž.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.