TOKY ROUND

(Tokyo kolo) Šesté kolo jednání v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (Všeobecné dohody o clech a Obchod), který se konal v Tokiu. Toto kolo trvalo od roku 1973 do roku 1979 a spočívalo v úsilí o upevnění úspěchů v oblasti mnohostranných celních slev dosažených v předchozím kole Kennedyho. Tokyo Round byl úspěšný v tomto ohledu na pokrok ve snižování sazeb, ale intenzivně diskutovali otázku netarifních překážek (netarifní překážky, NTB), který se stal standardní náhradní ceny. Během jednáních v Tokiu bylo dohodnuto několik kodexů chování pro necelní překážky, které se týkají například zadávání veřejných zakázek, oceňování dovozu a technických norem. Dalším po Tokiu bylo Uruguayské kolo, které začalo v roce 1986

Obchod. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.