TIGER

(TIGR) Zkratka pro pokladní příjmy z růstu investic. Tyto dluhopisy s nulovým kuponem jsou svázány s americkými státními dluhopisy. Hodnota pololetních příjmů ve Spojeném království, vyjádřená v USD, je zdaněna jako příjem získaný v roce prodeje za hotovost nebo v roce splácení. Tyto dokumenty jsou známé pod názvem "tygři" (tygři).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.