Teorie implikuje (skrýt) SMLOUVA

(implicitní teorii kontraktu) teorii navržené některými ekonomy v roce 1970. , podle něhož mzdové dohody obsahují prvek pojištění pracovníků. Společnost protože uzavírá smlouvu, která zaručuje stabilní mzdy a zaměstnanost výměnou za nižší průměrnou úroveň zisku, což je srovnatelné s prémií, které jsou hrazeny pojišťovnami. Tato teorie vysvětluje, proč se zaměstnavatelé snažili i během recese snížit mzdy a vytvářet podmínky pro nedobrovolnou nezaměstnanost. Bohužel se později ukázalo, že výsledkem skryté smlouvy může být zaměstnání na částečný úvazek a nadměrná zaměstnanost. Nicméně tato teorie přispěla k hlubšímu pochopení fungování trhu práce.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.