TEORIE potenciálně konkurenceschopná TRHŮ

(teorie sporné trhy) Theory, v němž se uvádí, že ceny v oligopolních trzích (oligopoly) může být v blízkosti cen vytvořených v podmínkách dokonalé konkurence z důvodu hrozby pronikání na tyto trhy firem - uživatelé. Například v odvětví letecké dopravy tarifů, i přes relativně malý počet soutěžících zůstávají relativně nízké, jako by letecké společnosti se snažili zvýšit sazby, podnikatele (podnikatelé), které vstoupily na trh a sníží své stávající tarify. To naznačuje, že státní intervence ke stimulaci dokonalé hospodářské soutěže na trzích se nevyžaduje, dokud nebude jistota, že trhy zůstávají potenciálně konkurenceschopné.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.