TEORIE NABÍDKY

(teorie dodávek) Teorie založená především na teorii producentů a analýze toho, jak firmy nebo podnikatelé dodávají zboží na trh a služeb. Pro každého prodejce působícího na trhu je k dispozici krivka nabídky, která udává množství zboží, které by chtěl prodat za každou z možných cen. Přidání těchto jednotlivých křivek umožňuje sestavit souhrnnou křivku odvětvové nabídky; Bod, ve kterém tato křivka překračuje křivku poptávkové křivky, určuje tržní cenu a celkový objem prodeje. Přidání všech křivek odvětvového návrhu poskytuje agregovanou krivku nabídky, která se používá v makroekonomice.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.