Theory of Efficiency Mzdy

(teorie efektivní mzdy) Teorie, že produktivita pracovníka se zvyšuje s nárůstem vyplacených mzd. Poprvé tato teorie byla prakticky aplikována v pozdních padesátých letech. v rozvojových zemích; v důsledku její aplikace bylo zřejmé, že vyšší mzdy umožňují slabému pracovníkovi zlepšit jeho výživu a tím pracovat produktivnějším způsobem. Nedávno byla tato teorie použita k vysvětlení existence nedobrovolné nezaměstnanosti ve vyspělých zemích. Vyšší mzdy přispívají ke zvýšení úrovně morálky mezi pracovníky a vytvářejí pocit loajality vůči společnosti, pomáhají přilákat kvalifikovanější zaměstnance a vedou ke snížení nepřítomnosti. Výsledkem je, že i v dobách recese, kdy někteří zaměstnanci jsou nadbytečni a jsou propuštěni z důvodu snížení počtu zaměstnanců, společnosti nechodí k nižším platům, které by vyrovnaly nabídku a poptávku.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.