DEVELOPMENT MANAGEMENT Scottish hospodářství

(Scottish odbor rozvoje) Vedení ministerstva pro Skotsko (Scotlish Office), která spolu s průmyslem ve Skotsku úřadu (průmysl Department of Scotland), týkajícího se téhož ministerstva, zabývající se vývojem a růstem skotského průmyslu. Obě pobočky mají kanceláře v Londýně av Edinburghu.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.