Terminál s logikou

(Inteligentní terminál) A počítačový terminál schopný zpracování dat bez pomoci počítače, se kterým je spojen. Příkladem je terminál pokladny, který shrnuje hodnotu zakoupeného zboží a zároveň informuje hlavní počítač o snížení jejich zásob.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.