čAsové preference

(časové preference) Touha lidí preferovat odběr proudu pro budoucí spotřeby . V ekonomické teorii, navržené von Böhm-Bawerk (1851-1914), časové preference je definována jako množství peněz, které mohou kompenzovat individuální odložené spotřebě, vyjádřená jako procentní podíl jejího příjmu. Míra preferencí lze vyjádřit jako požadovanou úrokovou sazbu.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.