TELEFONNÍ ZASEDÁNÍ

(audiokonference) Tato služba je vnitrostátní nebo mezinárodní telefonní síť, která umožňuje více lidem na různých místech, aby uspořádat pracovní setkání na telefonu. Komunikace může být vytvořena mezi účastníky v několika zemích. Další informace získáte od společnosti BT. Viz také: videokonference.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.