MANAGEMENT pro telekomunikace

(Office of Telecommunications, OFTEL) Vláda subjekt usazený ve Velké Británii v roce 1984 sledovat stav v oblasti telekomunikací . Je odpovědný za udělení licencí, za regulaci hospodářské soutěže v průmyslu a za ochranu zájmů spotřebitelů.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.