TECHNICKÁ následující normy

poměr přípustných emisí a vypouštění látky a mikroorganismy, který je namontován na pevné, mobilní, a jiných zdrojů, postupů, zařízení a odráží přípustné hmotnosti emisí a vypouštění látek a mikroorganismů v prostředí založeném na jedinečnost ицу выпусканой продукции (položka 1 zákona)

Slovník obchodních podmínek. Akademik. ru. 2001.