Technologických změn

(technologická změna) Zvýšení výroby v důsledku zavedení automatizovaných a počítačových metod výroby. Vedle rostoucí produkce mohou technologické změny způsobit změnu poměru kapitálu a práce v podniku. Pokud je výsledkem technologických změn snížení počtu zaměstnanců, může v průmyslovém odvětví nebo v regionu vzniknout technologická nezaměstnanost.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.