SWOT - analýza

sWOT- ANALYSIS ( silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby - analýza)
- marketing metoda analýzy postupů sběru dat a vytvoření korespondence mezi silnými a slabými vnitřní organizaci, pozemky, příznivých i nepříznivých faktorů životního prostředí. Etapy SWOT analýzy:
1. Studie distribuce dat marketingové aktivity organizace v příslušných částech: Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
2. Použití strukturovaných dat k určení směru změn zlepšuje situaci.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.