Oznámení o pozastavení

(upozornění stop) The soudní řízení zaměřené na ochranu osob, kteří mají akcie, ale jeho vynikající mezi akcionáři společnosti. Oznámení přinutilo společnost neregistrovat převod akcií z ruky do ruky a vyplácení dividend z akcií bez předchozího informování soudního vykonavatele. Předtím, než bylo takové upozornění nazváno jako oznámení namísto zatýkacího rozkazu (oznámení namísto distringas).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.