Suburban zemědělství

- odvětví zemědělství, koncentrovaná především v blízkosti velkých měst a sloužící jejich obyvatelstvu. Obvykle se předměstské zemědělství specializuje na výrobu produktů, které neumožňují dlouhodobé skladování a dálkovou přepravu: zelenina, mléko, vejce