Bolestivost

ukazatel zdravotní statistiky, který určuje počet všech pacientů s touto nemocí, kteří konzultovali lékaře v běžném roce a v předchozích letech. B. charakterizuje rozsah šíření choroby.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.