Stín cena

(stínová cena) Cena, teoreticky k dispozici pro výrobky nebo služby, v případě neexistence jasné tržní ceny. Výpočet stínové ceny obvykle zahrnuje příležitostné náklady. V podmínkách dokonalé konkurence existuje rovnost stínových a tržních cen, avšak ve skutečnosti se nemusí shodovat. Proto se obvykle pokusí výpočet stínové ceny analýzy prováděné v rámci výsledků cenu (analýza nákladů a přínosů) vládních projektů, nicméně, protože málokdo věří v reálném existence dokonalé konkurence, všeobecně uznávanými metodami pro výpočet ceny stínové neexistují, takže jsou obecně považovány za nespolehlivé.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.