Chyba vzorkování

nesoulad mezi charakteristikami vzorku a obecnou populací. Existují dva typy chyb vzorkování: náhodná chyba a systémová chyba, která vyplývá z porušení pravidel výběru (nebo kvůli zkreslení při výběru). Při určování náhodné chyby se předpokládá, že chyba při registraci je nulová. Systémová chyba se často označuje jako chyba způsobená offsetem. Obecná chyba výběru se skládá z náhodné chyby (kvůli náhodným rozdílům mezi prvky populace obsažené ve vzorku a nezahrnutých do vzorku) a ze zkreslení (systematické chyby), pokud existuje.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.