Sekularizace

překlad kostela, posvátný k sekulární, světské.

(Zdroj: sexuologie Dictionary) překlad kostela zasvěcen sekulární, světácký (Zdroj: Stručný slovník pojmů seksopatologicheskih)