Odpovědnost za první riziko

Systém odpovědnosti pojistitele, podle kterého jsou veškeré ztráty v rámci pojištěné částky plně uhrazeny. V takovém případě jsou všechny ztráty z pojistné události rozděleny na ztráty, které nepřesahují výši pojistné částky a ztrátu nad pojistnou částkou. Ztráty, které nepřesahují pojistnou sumu (první rizika), jsou plně kompenzovány.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.