Snížení nákladů na REZERVY

(znehodnocení zásob) : zvýšení nebo snížení hodnoty akcií (zhodnocení akcií nebo odpisy).

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.