"INFLACE BUDGET"

způsob, jak zvýšit agregátní poptávku zvýšením vládních výdajů, a to i zvýšením schodku státního rozpočtu, s cílem zahájit animační proces.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.