Zboží v celních skladech

(lepené zboží) dovezené zboží, které nebylo zaplaceno clo a spotřební daně, ačkoli tito zboží podléhá clu. Jsou skladovány v celním skladu až do zaplacení clo nebo zboží není zpětně vyvezeno.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.