VÝROBEK NÍZKÉ KVALITY

(méně dobré zboží) Výrobek, jehož poptávka se při růstu příjmů zcela ztrácí. Například s rostoucími příjmy rodiny mohou přecházet z nákupu margarínu na nákup ropy, a v takovém případě může být margarín nazýván špatnou kvalitou produktu. Jedná se o takovou komoditu, která je přesnější, u níž je elasticita poptávky nižší než nulová, pokud jde o příjem (elasticita poptávky). Viz též: Engelova křivka; luxusní zboží (luxusní); potřebné zboží (nezbytné zboží); běžného zboží.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.