Produkt, dobrý

(dobrý) Produkt (komodita) nebo službu (služby), což podle ekonomů uspokojení potřeb lidí. Ekonomické dobro (ekonomické dobro), které je zapotřebí, a je nedostatečné, aby získalo cenu. Volné zboží zdarma je také zapotřebí, ale je k dispozici ve velkém množství, a proto není nutné ho zakoupit; příkladem je vzduch. Pokud by však bylo zapotřebí úsilí o získání nebo uvedení bezplatného produktu nebo služby, v tomto smyslu přestanou být volným zbožím. Viz také: zboží pro investiční zboží; spotřebního zboží.

Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.