FINE TUNING / státní regulace hospodářství s kolísáním VYROVNÁNÍ trhu

(doladění) Používání vlády malých úpravách své měnové (monetární politiky) a fiskální politika (fiskální politiky) pro udržení konstantní hladiny agregátní poptávky (poptávky agregát), která je obvykle spojena s plnou zaměstnaností. V letech 1950-60. to bylo široce věřil, že pomocí „dolaďování“, vláda může zvýšit zaměstnanost v době hospodářského poklesu (recese) a snížení inflace (inflace) v průběhu zotavení. Po vystoupení v 70. letech. (Viz :. stagflace) víru v regulaci ekonomiky byla výrazně oslabena, a sama politika je zdiskreditovaný. Viz: řízení poptávky. Podnikání. Vysvětlující slovník. - M .: "INFRA-M", Vydavatelství "Ves Mir". Graham Betts, Barry Brindly, S. Williams a další. Obecné znění: DE. n. Osadchaya IM. 1998.