Pension to the Survivor

důchod vyplácený na základě smlouvy o rodinném pojištění po smrti jednoho z manželů.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.