Pareto efektivita

- úroveň organizace ekonomiky, ve kterém
- není možné provádět žádné změny ve prospěch jedné osoby nebo skupiny osob, nikoli zhoršit postavení jiné osoby nebo skupiny osob;
- vstupní zdroje jsou využívány co nejefektivněji (efektivita výroby), a