Objekt Patent-právní vztah

vynálezy mající průmyslovou nebo obchodní hodnotu.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.