NUMBER

číslo , symbol představující počet používaný pro výpočty a výpočty. Všechny starodávné kultury vytvořily pro své praktické výpočty a měření vlastní systém SCALING. Vývoj myšlenky čísel čísel a zavedení nuly do základního systému obsahujícího 10 čísel vedlo k známému DECIMAL SYSTEM OF CALCULATION, který používáme dodnes. Tento systém zřejmě přišel na západ od Indie v důsledku překladu z arabských matematických děl ve století XII. V normálním procesu počítání získáváme přirozená čísla. Tato myšlenka může být rozšířena na definici celých čísel, racionálních, reálných a složitých čísel. Jiné kategorie čísel, jako jsou SIMPLE NUMBERS a perfektní čísla, se vztahují k části matematiky nazvané TEORIE ČÍSEL.

Vědecký a technický encyklopedický slovník.