Leverage Negative

situace, kdy náklady na přilákání dodatečných vypůjčených prostředků přesahují přijaté příjmy.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.