Nejvíce hlasů

nezbytná a dostatečná podmínka pro rozhodování na valné hromadě akcionářů, ledaže by stanovení stanovilo rozdílný počet hlasů nebo jiné podmínky hlasování.

Slovník obchodních termínů. Akademik. ru. 2001.